Kime Medyum Denilir?

Kime medyum denilir bu yazımda bu konuyu sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda medyum çeşitleri konusuna da değiniyorum


Yaptığınız aramalar sonucunda bir sürü ben medyumum diyen hoca ile karşılaşırsınız. Peki gördüğünüz herkes gerçekten medyum mu? Kime medyum denilir bu yazımda bu konuyu sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda medyum çeşitleri konusuna da değinerek karşılaştığınız kişinin kim olduğunu anlayabileceksiniz.

Kime medyum denilir?
Kime Medyum Denilir?

Kime Medyum Denilir?

Kişilerin sıkıntılarını gideren ve kendilerinin çözemediği problemleri, sorunlarını çözüme ulaştıran kişilere denir. Bu konuda falcıların oluşturduğu yanlış bir algı bulunmaktadır ki buna da değinmek isterim. Medyumlar falcı değildir. Onlar bende sizin sıkıntılarınızı gideriyorum diyerek insanların kandırmaya çalışırlar. İslam dininde medyumlar geleceği bilen ve fal bakan kişiler değillerdir. Diğer kültürlerde fal bakıp gelecek hakkında bilgi verebildikleri düşünülmekte. Aslında farklı kültürlerde psişik olarak adlandırılmaktadır ve ruh ötesi iletişim kurduğu düşünülmektedir. Yani bazı kehanetleri ruhlar aracılığı ile duydukları ve tahmin ettikleri söylenmektedir. Bizim dinimiz de ise cinlerle bağlantı kurabilen, hüddamları olan, insanların manevi sıkıntılarını çözen kişilere denir.

Yine Astrologlar ile karıştırılmaktadır bu durum. Çünkü astrologlar da bazı kehanetlerde bulunabiliyorlar. Ancak unutmamak lazım ki onların yaptıkları işlem sadece yıldız falı bakımıdır. Yıldız falı bakarak bazı kehanetlerde bulunurlar. Bunlarda yine falcılıktan farklı değildir. Ancak falcılık ile medyumluğu karıştırmamak gerekir. Çünkü ikisi birbirinden farklıdır. Evreni ve yaşamı anlamak üzere ortaya çıkan şamanizm inanışındaki Şamanlar daha çok benzemektedir. Bundan dolayı Şamanlara da medyum diyebiliriz. Şamanlar o dönemin doktorları olarak adlandırılmaktadır. Büyü yada sihir olarak adlandırdıkları işlemlerle iyileştirdikleri söylenmektedir.

Kime medyum denilir sorusunun cevabını aradığınıza göre medyum ilmi ilginizi çekmekte. Peki medyum nedir ? Bu konuda bilginiz yoksa Medyum nedir? yazımı okuyabilirsiniz.

Medyum Çeşitleri

Medyum çeşitleri

Medyum yazımda bahsettiğim gibi medyumluk denildiğinde akla gelen cevabın farkını belirttim. Farklı vasıfları olan, farklı ilimlere hakim olan farklı medyumlar vardır. Makalemizin bu kısmında o sınıflara değineceğim. Medyumluk kültürel açıdan değerlendirildiğinde iki farklı sınıfa ayrılır. Bunlardan ilki zihinsel medyumlardır. Zihinsel medyumlar telekinezi, telepati, duru görü ve benzeri paranormal araçları kullananlardır. Kısaca ruh ötesi bilimle ilgilenmeyen yıldız falı bakanlardır. Bu kişiler sadece kehanetlerde bulunurlar. Bulunmuş oldukları kehanetler tutarsa bu kişiler zihinsel medyumlardır. Zihinsel olmalarının nedeni sadece manevi problemleri gidermediklerinden dolayıdır.

Bir diğer sınıfta fiziksel medyumlar olarak adlandırılmaktadır. Bunlarda paranormal olaylar gerçekleştiren kişilerdir. Bu kişilerin özel yetenekleri vardır. Bu yetenekler yöneldiği alana göre değişmektedir. Her fiziksel medyum aynı yeteneğe sahip değildir. Mesela ledun ilmi her medyumda yoktur. Bu medyumun kendisini geliştirmesi ile alakalı bir durumdur.

Medyum çeşitleri olarak iki farklı çeşitin bulunduğunu söylemiştik. Peki cinci hoca olarak adlandırılan medyumlar hangi gruptadır? Bu hocaların bulunduğu grup ikinci grup olan fiziksel medyumluktur. Çünkü cinlerle irtibata geçtikleri için fiziksel olarak bir bağ kurmaktadırlar. Bunu da bildikleri, öğrendikleri ve kendilerine öğretilen ilimlere borçludurlar. Bazı durumlarda kişilerin idrak ve irade düzeylerini değiştirmeye yönelik işlemler yapmaktadırlar. Bu durumlar kademeli olarak değişim göstermektedir. Örneğin ilk kademede yapılan işlemler sezgisel olarak adlandırılır. Sezgisel işlem yapılan kişinin idrak kabiliyeti yerindedir.

İdrak ettiği şeylerin iradesinin onun elinde olduğunun farkındadır. ikinci kademede yapılan işlemler mekanik medyumluk olarak adlandırılmaktadır. Kişinin idrak ve iradesini tamamen ele geçirir ve kişi ne olduğunun farkına varmaz. Üçüncü kademe hocalık ise otomatik medyumluktur. Kişi yaptığı şeylere karşı idrak kabiliyetine sahiptir. Ne yaptığının bilincindedir ancak iradesi kendi elinde değildir.

Medyum çeşitleri olarak bahsettiğimiz kişiler beş duyu organıyla algılanan algıları daha yüksek sinyaller ile algılar. Edindiği bilgiler ve ilimler sayesinde bu sinyalleri yorumlarlar. Yorumlarına anlam katarak bir şiir haline getirir. Bu şiiri belirli ritüeller ve malzemeler ile birleştirerek işlem yaparlar.Bu şiirler kişiye özel olarak yazılır ve genelde adına vefk denilir. Yapmış olduğu işlemlere ise büyü denilir. Yaptığı büyüler bu şekilde kişiye özel olarak hazırlanır. Medyum çeşitleri bu şekilde isimlendirilir ve bu şekilde adlandırılır.

Bütün medyum çeşitleri Allah tarafından özel olarak verilmiştir. Elbette herkesin altıncı duyu organı gelişmemiştir. Bundan dolayı kehanetlerde bulunamaz. Yada cinlerle iletişime geçemezler. Medyumluk ilmi hakkında bilgi edinebilirsiniz, bu konuya hakim olabilirsiniz. Ancak bu demek değildir ki siz medyumsunuz. Medyum olabilmek için uzun ve ağrılı bir süreçten geçmek gerekir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

34
1 Yorum, 37 Paylaşım, 34 Beğeni

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Sevdiğim ile kavga etmiştik. Benden uzaklaşmıştı. Hocamın söylediklerini yaptım. Bana 3 gün sonra seni arayacak demişti. Gerçekten de 3 gün sonra aradı. Sorunlarımızı çözmek için konuştuk. 2 hafta sonrasında ise tekrar bir araya geldik.